Test trzecioklasistów 2013 Operon (wyniki, odpowiedzi)

(© sxc.hu)

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij

W czwartek, 14 marca uczniowie podstawówek napiszą test trzecioklasisty Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty z OPERONEM. Sprawdź odpowiedzi.

Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów 2013 z OPERONEM odbędzie się w czwartek, 14 marca. Sprawdzian trzecioklasisty to pierwszy egzamin przygotowany na tym etapie edukacji. Badanie umiejętności trzecioklasistów ma dostarczyć informacje na temat poziomu wiadomości i umiejętności, które uczniowie zdobyli w czasie trzech lat nauki. Test rozpocznie się o godz. 9.00 i trwa 90 minut. TEST TRZECIOKLASISTY 2013 OPERON 14 MARCAOgólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty składa się z dwóch testów. Jeden dotyczy języka polskiego, a drugi matematyki. Czas na wypełnienie każdego z testów to 45 minut. Pomiędzy sprawdzianami przewidziane jest 15 minut przerwy.Test trzecioklasistów 2013 Operon (wyniki, odpowiedzi) CEL BADANIAPodstawowym celem Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasistów jest umożliwienie szkołom otrzymania dodatkowych informacji o poziomie wiadomości i umiejętności posiadanych przez ich uczniów kończących klasę trzecią oraz materiałów mogących stać się podstawą do refleksji nad sposobem funkcjonowania szkoły i sposobami doskonalenia jej codziennej praktyki. Cel ten zostanie zrealizowany przez:przekazanie wszystkim zgłoszonym do badania szkołom profesjonalnych narzędzi – testów z języka polskiego i z matematyki pozwalających uczniom na zaprezentowanie umiejętności zdobywanych podczas codziennej nauki w szkole, na zastosowanie posiadanej wiedzy w sytuacjach nietypowych oraz na wykazanie się dodatkowymi umiejętnościami;dostarczenie tym szkołom, które prześlą informacje o uczniowskich rozwiązaniach zadań, raportów na temat osiągnięć poszczególnych uczniów, klas i szkoły umożliwiających m.in. wnioskowanie o problemach z opanowaniem wiedzy w poszczególnych obszarach przez uczniów oraz o ich szczególnych predyspozycjach i możliwościach a także dokonywanie porównań wyników w obrębie szkół o podobnej lokalizacji, czy wszystkich szkół biorących udział w badaniu;opublikowanie ogólnopolskiego raportu zawierającego opis wyników badanej populacji trzecioklasistów oraz wskazania, jak interpretować wyniki uczniów, klas i szkół i jak wykorzystywać je w planowaniu pracy dydaktycznej;udostępnienie po trzech latach kalkulatora EWD, który umożliwi zestawienie wyników badania trzecioklasistów z ich wynikami ze sprawdzianu pozwalające dyrektorom szkoły na policzenie Edukacyjnej Wartości Dodanej, czyli efektywności pracy w klasach 4-6 dla swojej szkoły.Testy OBUT badają umiejętności z Podstawy programowej kształcenia ogólnego, m.in.:zapisane w celach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej, np. zdobycie przez ucznia umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;wymienione jako najważniejsze umiejętności zdobywane przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność oraz jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (...),myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych,umiejętność komunikowania się w języku ojczystym (...), zarówno w mowie, jak i w piśmie;wymienione jako treści nauczania edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej na I etapie kształcenia.Sprawdź wyniki i arkusze testu trzecioklasisty z 2011 r.: Arkusze z pytaniami Klucz prawidłowych odpowiedziKartoteka sprawdzianu  Sprawdź jak wyglądał próbny test trzecioklasisty 2010: Arkusze z pytaniami Klucz prawidłowych odpowiedzi Kartoteka sprawdzianu

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!