10. Słupskie Dni Gospodarki

2013-10-14 10:07:48

W dniach 17 - 18 października 2013 r. odbędą się 10. jubileuszowe Słupskie Dni Gospodarki.Postaraliśmy się aby tegoroczne SDG oddawały charakter całej dekady. W tym roku skupimy się na wyzwaniach jakie przed przedsiębiorcami i samorządami stawia XXI wiek i coraz szybszy rozwój nowych technologi. Pociąga to za sobą wiele korzyści, ale także rodzi nowe problemy. Rozwiązań części z nich dostarczy zapewne główna sesja poświęcona miastom i ich rosnącej roli w rozwoju kraju, dzień później jej uzupełnieniem będzie wykład o przestrzeni miejskiej i warsztaty poświęcone projektowaniu przestrzeni publicznej. Tradycyjnie już dyskutować będziemy o wykorzystaniu naturalnych przewag naszego subregionu jakimi są małe porty i ich rozwój. Dużą szansą dla Ustki i innych portów mogą stać się inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), a w szczególności w energetykę wiatrową na morzu. Dlatego kilka paneli poświęconych będzie właśnie zagadnieniom energetycznym. Mówić będziemy o tym, czy OZE mogą stać się kołem zamachowym pomorskiej gospodarki, co na gospodarczej mapie Pomorza i Polski zmienia coraz bliższa perspektywa wydobywania gazu łupkowego, a także czy elektrownia atomowa może być zagrożeniem dla środowiska naturalnego i ludności. Siłę gospodarki stanowią mikro i mali przedsiębiorcy. Od zawsze mogli oni znaleźć swoje miejsce na naszych dniach gospodarki. W tym roku nie będzie inaczej. Z myślą o nich przygotowana została sesja poświęcona wsparciu mikro i małych przedsiębiorców, będziemy też mówić o istotnych dla nich mechanizmach wsparcia finansowego, transferze wiedzy do gospodarki i oczekiwaniach w stosunku do szkolnictwa zawodowego. PROGRAM: MIEJSCE: Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13 B 17 października 2013 r. 10.00 Sesja główna: Wzrastająca rola miast w rozwoju kraju. 11.45 – 12.00 Przerwa 12.00 - 13.15 Społeczna odpowiedzialność biznesu. 12.00 – 13.15 Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców – nowa perspektywa. 13.15 – 13.30 Przerwa 13.30 – 14.45 Przyszłość małych portów. 13.30 – 14.45 Szkolnictwo zawodowe – fakty i mity. 14.45 – Lunch 18 października 2013 r. 10.30 – 11.45 – Energia odnawialna – koło zamachowe pomorskiej gospodarki. 10.30 – 11.45 Projektowanie przestrzeni miejskiej – wykład. 11.45 – 12.00 Przerwa 12.00 – 13.15 Niezależność energetyczna Polski - gaz łupkowy i energetyka jądrowa. 12.00 – 13.15 – Warsztat: Projektowanie przestrzeni publicznej – Podgrodzie 13.15 – 13.30 Przerwa 13.30 – 14.45 – Projekty badawczo – rozwojowe. Transfer wiedzy do gospodarki. 13.30 – 14.45 – Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw – oferta słupskich instytucji otoczenia biznesu. 14.45 Lunch

Jesteś na profilu Hubert Bierndgarski - stronie mieszkańca miasta Słupsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj