Jest zielone światło dla Ringu Miejskiego w Słupsku

2013-10-19 13:43:17

8 października 2013 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku wydała Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia pod Nazwą: „Nowy przebieg drogi krajowej nr 21 w Słupsku” (RDOŚ-Gd-WOO.4210.91.53.2011AT). Decyzja opatrzona jest klauzulą natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że prace związane z budową tej ważnej dla Słupska drogi mogą rozpocząć się zaraz po rozstrzygnięciu przetargu na realizację. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku na 21 października br. wyznaczył dzień otwarcia kopert z ofertami. Nowe połączenie drogowe - tzw. mała obwodnica - ma pomóc w rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w Słupsku. Projekt składa się z trzech etapów i zakłada przebudowę istniejących odcinków dróg przeznaczonych na nowy przebieg drogi krajowej nr 21 przez Słupsk poprzez budowę dwujezdniowej drogi międzydzielnicowej pozwalającej na komunikację lokalną oraz tranzytową z pominięciem centrum miasta. Etap I - polega na budowie i przebudowie ul. Koszalińskiej wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi. Długość przebudowanych ulic: 1,84 km. Etap II - obejmuje swoim zakresem przebudowę ul. 11 Listopada, odcinka ul. Piłsudskiego oraz budowę ul. Rejtana. W ramach etapu II powstanie 3,4 km dwujezdniowej drogi. Etap III - obejmuje swoim zakresem przebudowę odcinka o długości 1,5 km; przebudowę ul. Braci Staniuków wraz z budową nowego odcinka do ul. Portowej z przejściem nad torami PKP. Szacunkowy koszt inwestycji wyniesie: 192,31 mln zł, a kwota dofinansowania 163,47 mln zł.

Jesteś na profilu Hubert Bierndgarski - stronie mieszkańca miasta Słupsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj