Jubileusz 45-lecia Słupskiej Grupy Baletowej ARABESKA

2013-09-24 19:41:05

Słupska Grupa Baletowa ARABESKA obchodzi w 2013 roku Jubileusz 45 – lecia. Z tej okazji 28 września 2013r. o godz. 17.00 w Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku odbędzie uroczysty koncert połączony z benefisem Mieczysławy Kętrzyńskiej (dawniej Kątnik), która stworzyła Zespół wraz ze Stanisławem Kątnikiem.Obchody jubileuszowe zostały zainicjowane przez byłe uczestniczki Zespołu, które wprawdzie rozproszyły się po całym świecie, ale w dalszym ciągu kontaktują się ze sobą. Słupski Ośrodek Kultury, który od o wielu lat patronuje Zespołowi, współuczestniczy w działaniach organizacyjnych. Jubileusz 45-lecia jest dla Arabesek ważny z wielu powodów. „Przede wszystkim pragniemy, aby dorobek wielu pokoleń oraz idea pracy z młodymi uczestniczkami nie zakończyła się wraz z przejściem na emeryturę twórców Zespołu. Pragniemy podziękować im za pracę, piękną przygodę, doświadczenie życiowe i dla wielu z nas zawodowe. Zależy nam także na wychowawczej roli jubileuszu. Młode pokolenie musi być zarażone pasją, w tym przypadku pasją do tańca, musi uczyć się pracy w grupie, dyscypliny, godzenia różnych ról społecznych. Jesteśmy pełne pasji i zaangażowania w kontynuację dzieła twórców Zespołu.” - mówią Arabeski. Oprócz twórców i byłych tancerek zespołu, które zjadą na tę uroczystość z najodleglejszych zakątków Polski, Europy, a nawet świata, do udziału w koncercie zaproszone zostały gwiazdy estrady, którym niegdyś Arabeska towarzyszyła na scenach. W koncercie wystąpią m.in. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Zbigniew Górny. Obok jubileuszowego koncertu Arabeski przygotowały wystawę afiszy i plakatów Zespołu. Obchody Jubileuszu połączono z realizacją projektu pn. „Arabeska łączy pokolenia”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 - II edycja. Celem projektu jest łączenie wielu pokoleń ARABESEK. Projekt zakłada integrację wewnątrz – i międzypokoleniową. Ma przyczynić się do poprawy jakości i poziomu życia byłych członkiń i współpracowników dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną.. Jest realizowany od 1 kwietnia 2013r. do 30grudnia 2013r.

Jesteś na profilu Hubert Bierndgarski - stronie mieszkańca miasta Słupsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj