Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

2012-10-24 18:20:55

Kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pod nazwą „Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”.

Stowarzyszenie Edukacyjne "Piątka” działające przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Gryfitów w Słupsku realizuje projekt współfinansowany ze środków pozostających w dyspozycji Prezydenta Miasta Słupska, pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:
Kampanię informacyjną na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji pod nazwą „Kiedy jesteśmy razem, to wszystko jest łatwiejsze”.
Cel główny:
budowanie i umacnianie partnerstwa i więzi pomiędzy dziećmi niepełnosprawnymi, pełnosprawnymi i ich rodzicami w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Słupsku w okresie 4 miesięcy od września do grudnia 2012. Zadanie obejmuje 632 dzieci w tym 28 uczniów niepełnosprawnych. Zadanie może objąć swoim zasięgiem szersze środowisko lokalne.
Cele pośrednie:
 uświadamianie społeczności lokalnej, że wśród nas żyją i mieszkają osoby niepełnosprawne, które mają prawo brać udział w normalnym życiu społecznym
 zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych
 uwrażliwianie na potrzeby innych ludzi
 kształtowanie postaw prospołecznych i zaangażowania wobec osób niepełnosprawnych
 kształtowanie postaw prospołecznych poprzez wspieranie aktywności twórczej dzieci
 humanizacji procesu kształcenia i wychowania uczniów w szkole;
Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012r. Planowany czas zakończenia – grudzień 2012r.

W ramach zadania realizowane są działania:
 badanie opinii społecznej na temat problemów , z jakimi boryka się dziecko niepełnosprawne w szkole
 kampania informacyjna w Internecie – utworzono stronę internetową: http://stowarzyszenie.sp5.pl;
 zorganizowano zajęcia: teatralne, muzyczno - taneczne, plastyczne, fotograficzno filmowe, w których uczestniczą uczniowie niepełnosprawni w pełnej integracji ze swoimi zdrowymi rówieśnikami. Zajęcia odbywają się w grupach ośmioosobowych w dwóch kategoriach wiekowych: klas 1-3 i 4 -6;
 impreza integracyjna „Dzieci dzieciom”;
 spartakiada sportowa
 wystawa prac plastycznych,
 konkursy: literacki i plastyczny promujące ideę integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem
 Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych, zorganizowany dzięki pracy uczniów i nauczycieli w obrębie różnorodnych zajęć między innymi: teatralnych, plastycznych, muzycznych i ruchowych
W obrębie Tygodnia Godności Osób Niepełnosprawnych planuje się:
 I dzień – impreza integracyjna :”Dzieci dzieciom klas 1-3” – czas trwania imprezy 3 godziny – liczba uczestników 60 uczniów w tym 15 niepełnosprawnych oraz 60 zaproszonych gości z kas integracyjnych z innych szkół
 II dzień – impreza integracyjna :”Dzieci dzieciom klas 4 - 6” – czas trwania imprezy 3 godziny - liczba uczestników 60 uczniów w tym 15 niepełnosprawnych oraz zaproszonych gości z innych szkół.
Imprezy te będą przebiegać według opracowanego scenariusza zawierającego: konkursy, zagadki, łamigłówki, układanie puzzli, zabawy integrujące metodą Klanza oraz inne zabawy ruchowe.
Korzyści:
 III dzień –spartakiada sportowa kl. 1-6
 IV dzień – prezentacja wykonanych zadań podczas trwania projektu – Festiwal
 V dzień – prezentacja wystawy w szkole . Efekt działań podsumuje wystawa poświęcona integracji dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi rówieśnikami w szkole. Wystawa będzie miała charakter wystawy zewnętrznej. Zaprezentowana będzie w placówkach oświatowych na terenie Słupska

Jesteś na profilu Dorota Dankowska - stronie mieszkańca miasta Słupsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.