Prezydent Słupska przyznał stypendia kulturalne

2013-09-26 18:20:14

Prezydent Miasta Słupska, doceniając dotychczasowy dorobek twórców oraz potencjał tkwiący w projektach, w drugiej turze stypendiów w dziedzinie kultury na 2013 rok, przyznał:Józefowi Cieplikowi – stypendium w wysokości 6.500 zł. - na wydanie XII tomu serii "Materiały i Studia do Regionalizmu Słupskiego". Tom ten będzie kontynuacją pozycji regionalnej od 1999 roku. Ma zawierać materiały z dziedziny regionalistycznej literatury, zagadnienia ochrony i kształtowania rodzimego krajobrazu, regionalnej historii oraz zapiski kronikarskie, wspomnienia, jubileusz 45-lecia istnienia Koła Miłośników Regionu STSK. Rafałowi Ostrowskiemu – stypendium w wysokości 3.500 zł. - na realizację filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem "Piękne życie". Projekt będzie opowiadał o dawnej mieszkance Pomorza Ehrengard von Massow, która wyjechała z Pomorza w 1945 roku, ale nie wymazała ze wspomnień kraju lat dziecinnych. Od września 2003 roku Prezydent Miasta Słupska przyznaje stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury. Łączna kwota przyznanych stypendiów to 125 000 zł. Prezydent powołuje Komisję Stypendialną, która rozpatruje złożone wnioski na stypendia, sporządza protokół z prac Komisji i przedstawia go Prezydentowi. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały nr XXXII/473/08 Rady Miejskiej w Słupsku z 17 grudnia 2008 roku w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie kultury dla osób fizycznych. Z pomocy finansowej w postaci stypendium mogą korzystać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury zamieszkujące w Słupsku oraz instytucje kultury, stowarzyszenia i inne jednostki na rzecz wskazanych kandydatów. W 2013 roku w I turze stypendia zostały przyznane panom Czesławowi Cekale, Waldemarowi Michorzewskiemu i Piotrowi Gachowi.

Jesteś na profilu Hubert Bierndgarski - stronie mieszkańca miasta Słupsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.