Słupskie Dni Gospodarki za nami

2013-10-23 15:19:02

W dniach 17 - 18 października w Słupsku odbyły się 10 - jubileuszowe Słupskie Dni Gospodarki.Organizatorzy postarali się, aby tegoroczne SDG oddawały charakter całej dekady. W tym roku skupiono się na wyzwaniach jakie przed przedsiębiorcami i samorządami stawia XXI wiek i coraz szybszy rozwój nowych technologi. Pociąga to za sobą wiele korzyści, ale także rodzi nowe problemy. Rozwiązań części z nich dostarczy zapewne główna sesja poświęcona miastom i ich rosnącej roli w rozwoju kraju, dzień później jej uzupełnieniem będzie wykład o przestrzeni miejskiej i warsztaty poświęcone projektowaniu przestrzeni publicznej. Tradycyjnie już dyskutowano o wykorzystaniu naturalnych przewag naszego subregionu jakimi są małe porty i ich rozwój. Dużą szansą dla Ustki i innych portów mogą stać się inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE), a w szczególności w energetykę wiatrową na morzu. Dlatego kilka paneli poświęconych było właśnie zagadnieniom energetycznym. Mówić będziemy o tym, czy OZE mogą stać się kołem zamachowym pomorskiej gospodarki, co na gospodarczej mapie Pomorza i Polski zmienia coraz bliższa perspektywa wydobywania gazu łupkowego, a także czy elektrownia atomowa może być zagrożeniem dla środowiska naturalnego i ludności. Siłę gospodarki stanowią mikro i mali przedsiębiorcy. Od zawsze mogli oni znaleźć swoje miejsce na naszych dniach gospodarki. W tym roku nie będzie inaczej. Z myślą o nich przygotowana została sesja poświęcona wsparciu mikro i małych przedsiębiorców, będziemy też mówić o istotnych dla nich mechanizmach wsparcia finansowego, transferze wiedzy do gospodarki i oczekiwaniach w stosunku do szkolnictwa zawodowego.

Jesteś na profilu Hubert Bierndgarski - stronie mieszkańca miasta Słupsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj