Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Słupsk

Słupsk, Młyńska 2

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku to jednostka organizacyjna Państwowej Straży Pożarnej, umundurowanej i wyposażonej w specjalistyczny sprzęt i środki formacji.

Jej nadrzędny cel to ochrona życia, zdrowia lub mienia poprzez:

  • udzielanie pierwszej pomocy

  • ratownictwo chemiczne

  • ratownictwo techniczne

  • gaszenie pożarów

  • działania ratownicze

Do zadań Komendy Powiatowej PSP w Słupsku należy między innymi:

  • rozpoznanie i identyfikacja zagrożenia

  • przygotowanie dróg ewakuacji zagrożonych lub poszkodowanych osób i ratowników

  • ewakuacja i ratowanie ludzi, zwierząt, środowiska oraz mienia przed skutkami pożarów

  • organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego

Jeżeli jesteś świadkiem zdarzenia wymagającego interwencji straży pożarnej, zadzwoń pod 112 lub 998.