Ponad 55 mln zł unijnego dofinansowania na nowe przedszkola

Materiał informacyjny Województwa Pomorskiego
Dofinansowanie trafi m.in. do gminy Potęgowo. – Projekt Potęga Przedszkolaka obejmie 200 maluchów oraz 14 nauczycieli – cieszy się wójt Dawid Litwin.
Dofinansowanie trafi m.in. do gminy Potęgowo. – Projekt Potęga Przedszkolaka obejmie 200 maluchów oraz 14 nauczycieli – cieszy się wójt Dawid Litwin.
Udostępnij:
Kilkadziesiąt przedszkoli i punktów przedszkolnych z całego województwa pomorskiego będzie mogło utworzyć dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego dzięki wsparciu Funduszy Europejskich. Maluchy będą miały zapewnioną nie tylko specjalistyczną opiekę, ale i szeroką ofertę edukacyjną oraz spędzania czasu z rówieśnikami.

Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów. Są na niej 42 projekty z całego regionu. W konkursie złożonych zostało 126 wniosków. Pierwotnie na konkurs przeznaczono ok. 45 mln zł. Jednak w związku z bardzo dużym zainteresowaniem, w sierpniu 2021 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zwiększył pulę dostępnych środków o 10 mln zł.

W ramach konkursu pozytywnie ocenionych zostało 89 projektów, z których będzie realizowanych 42 – zarówno przez podmioty prywatne, jak i jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego (w sumie ponad 1,6 tysiąca nowych miejsc) powstaną w kilkudziesięciu lokalizacjach województwa pomorskiego. Co ważne, projekty realizowane będą nie tylko w miastach, ale i w mniejszych miejscowościach.

– Dzięki temu najmłodsi Pomorzanie zyskają możliwość rozwoju swoich zdolności, zapewniamy im szeroką ofertę edukacyjną oraz wspaniałe miejsca do spędzania wolnego czasu z rówieśnikami. A dzięki opiece nad dziećmi w przedszkolu, rodzice mają możliwość powrotu na rynek pracy – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Wśród gmin, które otrzymały unijne dofinansowanie są m.in.: Kołczygłowy, Potęgowo i Trzebielino.

W gminie Potęgowo realizowany będzie projekt Potęga Przedszkolaka, w ramach którego organizowane będą zajęcia rozwijające kompetencje oraz zdolności najmłodszych. Chodzi m.in. o zajęcia językowe, znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy czy rozwijające kompetencje społeczne. Z kolei dla nauczycieli przygotowana będzie oferta warsztatów i studiów podyplomowych. Całkowita wartość projektu w Potęgowie to 1,27 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniesie ok. 1,08 mln zł.

– Warto dodać, że to już kolejny projekt z gminy Potęgowo, związany z edukacją przedszkolną, który uzyskał dofinansowanie. Łącznie w latach 2014-2020 realizowanych było 5 projektów o łącznej wartości ponad 5,4 mln zł – zaznacza Mieczysław Struk.

Na projekt Przedszkole Równych Szans w gminie Kołczygłowy przeznaczonych będzie ok. 1,5 mln zł. Dzięki temu w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego zorganizowana zostanie nowa grupa przedszkolna. Na jej potrzeby zaadaptowane zostanie poddasze budynku. Projekt zakłada również szkolenia dla wychowawców.

W gminie Trzebielino projekt realizowany będzie w trzech przedszkolach gminnych - w Suchorzu, Starkowie oraz w Trzebielinie. Tu również przewidziane są liczne zajęcia dodatkowe czy zakup niezbędnego sprzętu. Duży nacisk został położony na podniesienie kwalifikacji nauczycieli. Wartość tego projektu to ok. 1,2 mln zł, a dofinansowanie unijne to aż 1,05 mln zł.

Samorząd województwa pomorskiego od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój edukacji przedszkolnej. W ramach konkursów z 2016 i 2018 r. podpisanych zostało 117 umów, a wartość realizowanych projektów to ponad 174 mln zł. Dzięki temu udało się stworzyć ponad 7,2 tysiąca miejsc dla przedszkolaków.

Dodaj ogłoszenie