Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku

Słupsk, Armii Krajowej 29

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku to organ administracji niezespolonej, który zajmuje się nadzorem zdrowia publicznego.

Główne zadania instytucji to:

  • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt

  • kontrola weterynaryjna zwierząt i produktów przeznaczonych na handel

  • przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Słupsku zajmuje się także ochroną przyrody poprzez nadzór nad utrzymywaniem zwierząt dzikich i obrotu nimi.

Informacje znajdziesz na stronie internetowej Inspektoratu.

podobne firmy