Sąd Rejonowy w Zgierzu

Zgierz, ul. Sokołowska 6

Sąd Rejonowy w Zgierzu. Funkcjonuje w okręgu łódzkim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy w Łodzi.

Sąd Rejonowy w Zgierzu rozstrzyga w takich sprawach, jak:

  • z obszaru prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego skarbowego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej